Wim Cranen

Lokaal eigendom eigendom in beleid

Begin april van dit jaar heeft Energie Samen https://energiesamen.nu/ een publicatie opgesteld waarin het belang van lokaal eigendom bij het aanleggen van zonneweides en windparken werd toegelicht en uitgelgd. Het document is hier te downloaden: https://www.deomslag.org/wp-content/uploads/2020/05/20200409-Lokaal-eigendom-in-beleid-Energie-Samen-maart-2020.pdf Ons lid Norbert Huijts heeft er een samenvatting van gemaakt: In het document staan diverse voorbeelden van plaatselijke energiecoöperaties …

Lokaal eigendom eigendom in beleid Lees verder »

Energieverkenners, energiecoaches stellen zich voor

De afgelopen drie weken hebben 4 mensen van de coöperatie een stuk van hun vrije tijd opgeofferd om een opleiding tot energieverkenner/energiecoacht te volgen. Op 7 november was de afsluitende lesdag met aansluitend een examen.Alle vier de cursisten hebben de opleiding met goed gevolg doorlopen en een getuigschrift ontvangen.De examenresultaten variëren van 8.5 tot 10.0. …

Energieverkenners, energiecoaches stellen zich voor Lees verder »

Info over van alles en nog wat.

Via onderstaande hyperlinks kunt U informatie krijgen over veel onderwerpen. CO2-Reductieplan in 40 stappen: 25% IN 2020 Webinar Participatiecoalitie RES Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners Memorandum samenwerking energiecoöperaties en agrarische grondeigenaren Checklist Natuurbelangen bij Grondgebonden Zonneparken Checklist Natuurbelangen bij Windenergie op Land Nationaal Programma Regionale Energiestrategie Klimaatakkoord hoofdstuk RES Klimaatakkoord hoofdstuk Elektriciteit

De Omslag zoekt daken ten behoeve van een Postcoderoos

Dan komt natuurlijk meteen de vraag: “Wat is een postcoderoos?” Om deze vraag te beantwoorden kun je natuurlijk zelf gaan googelen, maar het is eenvoudiger op de websites van bijvoorbeeld “Hier Opgewekt” of de “Postcoderoosregeling” te kijken. https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-regeling-in-het-kort https://www.postcoderoosregeling.nl/wat-houdt-de-pcr-regeling-precies-in/ Zie verder onze leaflet hier beneden.

Beleidsregels Grootschalige Energieopwekking gemeente Voerendaal

Op dinsdag 22 oktober vond een openbare presentatie plaats van de beleidsregels m.b.t. grootschalige energieopwekking binnen de gemeente Voerendaal. Ook De omslag was present om haar stelling te presenteren en te verdedigen.Onze stelling: Voor een snelle en gedragen ontwikkeling van Zonnevelden in Voerendaal is het noodzakelijk dat de bewoners van Voerendaal ook voor 100% collectief …

Beleidsregels Grootschalige Energieopwekking gemeente Voerendaal Lees verder »

Terugblik Dag van de Duurzame Omslag op 19 oktober 2019

Onze eerste kennismaking met de bewoners van Voerendaal isons uitstekend bevallen: we hadden meer bezoekers dan gedacht en interessantesprekers. Erg inspirerend waren de gesprekken met de bezoekers: onze boodschapslaat aan en daar zijn we blij mee. De eerste vervolgactie van de dag: deze nieuwsbrief. Deeerste. Hij wordt verzonden  naar allemensen die bij ons hun email …

Terugblik Dag van de Duurzame Omslag op 19 oktober 2019 Lees verder »

Grootschalige energieopwekking

Onze gemeente heeft ontwerp-beleidsregels opgesteld voor grootschalige duurzame energieprojecten, die samen een toetsingskader gaan vormen waaraan we deze projecten gaan toetsen. Het doel hiervan is om grootschalige energie-opwekking, zoals bijvoorbeeld windmolens of grote velden met zonnepanelen, mogelijk te maken met respect voor het Voerendaalse landschap. Zie onderstaande link. https://www.voerendaal.nl/projecten-en-initiatieven/grootschalige-energieopwekking.html