Aanmelden

Wilt u actief meewerken aan de energietransitie?

Als energiecoöperatie werken we voor de burgers van de gemeente Voerendaal en zorgen we er voor dat de investeringen terugvloeien naar onze gemeenschap. U steunt en stimuleert de locale en regionale economie. Ook zijn wij gesprekspartner naar de regionale overheden (Gemeente en Provincie) en via RESCoop naar de landelijke overheid.

Maak hieronder de keuze of u lid wilt worden of dat u kiest voor het donateurschap

Lidmaatschap

€25 per jaar

Donateurschap

Vrije gift per donatie