Aanmelden

Maak hieronder de keuze of u lid wilt worden of dat u kiest voor het donateurschap.

Lidmaatschap

25/5 jaar
  • Gratis eerste adviesgesprek
  • Deelname postcoderoos
  • Lid met inspraak en een uitnodiging voor de ALV
  • Hulp bij de BTW terugvragen
  • Hulp bij aanvraag duurzaamheidslening
  • Deelname ledenactiviteiten

Donateurschap

Vrije gift per donatie
  • Bijdrage aan duurzaamheid van Gemeente Voerendaal