Aanmelden

Wilt u actief meewerken aan de energietransitie?

Als energiecoöperatie werken we voor de burgers van de gemeente Voerendaal en zorgen we er voor dat de investeringen terugvloeien naar onze eigen gemeenschap. U steunt en stimuleert de locale en regionale economie.

Ook zijn wij gesprekspartner naar de regionale overheden (Gemeente en Provincie) en via RESCoop en Energie Samen naar de landelijke overheid.

Maak hieronder de keuze of u lid wilt worden of dat u kiest voor het donateurschap

Lidmaatschap

€25 per jaar

Het lidmaatschap geldt altijd voor het lopende (per 1ste van de volgende maand) en het volgende jaar tot 31-12.
Het bedrag dat je bij aanmelding betaalt is gelijk aan de rato van het lopende jaar plus het opvolgende jaar.

Donateurschap

Vrije gift per donatie

Via onderstaand QR code kunt u met de bank app een donatie doen.

Scan de QR code met uw telefoon en volg de instructies op het scherm.