Aanmelden

Wilt u actief meewerken aan de energie-transitie?

Als energiecoöperatie werken we voor de burgers van de gemeente Voerendaal en zorgen we er voor dat de investeringen terugvloeien naar onze gemeenschap. U steunt en stimuleert de locale en regionale economie.
Ook zijn wij gesprekspartner naar de regionale overheden (Gemeente en Provincie) en via RESCoop naar de landelijke overheid.
Maak hieronder de keuze of u lid wilt worden of dat u kiest voor het donateurschap

Lidmaatschap

€25 per jaar

  • Gratis eerste adviesgesprek
  • Onafhankelijk vervolgadvies (tegen een kleine vergoeding)
  • Deelname postcoderoos (zonnepanelenproject)
  • Lid met inspraak en een uitnodiging voor de ALV
  • Hulp bij de BTW terugvragen
  • Hulp bij aanvraag duurzaamheidslening of subsidie
  • Deelname ledenactiviteiten
  • Samenwerking naar een energie neutrale omgeving

Donateurschap

Vrije gift per donatie

  • Bijdrage duurzaamheid Gemeente Voerendaal