Nieuws

Info over van alles en nog wat.

Via onderstaande hyperlinks kunt U informatie krijgen over veel onderwerpen. CO2-Reductieplan in 40 stappen: 25% IN 2020 Webinar Participatiecoalitie RES Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners Memorandum samenwerking energiecoöperaties…

Grootschalige energieopwekking

Onze gemeente heeft ontwerp-beleidsregels opgesteld voor grootschalige duurzame energieprojecten, die samen een toetsingskader gaan vormen waaraan we deze projecten gaan toetsen. Het doel hiervan is om grootschalige energie-opwekking, zoals bijvoorbeeld…

Dag van de Duurzame Omslag – 19-10-2019

Zaterdag 19 oktober zal de Energiecoöperatie “De Omslag U.A.” zich presenteren via een duurzaamheidsdag.Deze presentatie zal plaats vinden van 10:00 – 17:00 in Cultureel Centrum de Borenburg in Voerendaal. Hoe…