ALV – 12 maart 2024 om 20:00

Op 12 maart 2024 houden wij om 20:00 onze eerste ALV van dit jaar.

Locatie: Het Wouves – Ransdaal.

Deze ALV gaat uitsluitend over de samenwerking tussen Statkraft en Energiecoöperatie De Omslag U.A. in de aangelegenheid ZLG, oftewel Zonnepark Lindelaufer Gewande.
De leden hebben de agenda met alle voorstellen en de bijbehorende uitleg in de mail gekregen.

We hebben deze ALV het thema

“Meedenken en meebeslissen”

gegeven.

De keuze van het  thema willen we graag uitleggen:

Meedenken:

Iedereen die dat wil kan over boven staand project meedenken. We hebben hiertoe een werkgroep opgezet, die bestaat uit Bertille Soogelee, Norbert Huijts, Wim Fleuren en Wim Cranen.
Graag dagen we je uit om ook mee te doen als meedenker in dit project.

Misschien dat ons voorstel voor een vrijwilligers vergoeding meehelpt.

Meebeslissen:

Als lid van De Omslag heb je het recht om te beslissen in alle stappen die we als energiecoöperatie zetten. Dit zoals het een goed georganiseerde coöperatie betaamt.

Als bestuur en werkgroep doen we zo goed mogelijk uitgewerkte voorstellen naar de leden.
De leden beslissen uiteindelijk of ze het met deze voorstellen eens zijn of dat andere stappen genomen dienen te worden.

Voor een beslissing hebben we volgens onze statuten en huishoudelijk reglement een 75% meerderheid nodig tijdens de stemronden.
Wegens het belang van deze beslissingen bieden we drie vormen van stemmen aan:

  1. Aanwezigheid bij de ALV. Dit verdient de voorkeur, je kunt dan ook makkelijk vragen stellen een wel overwogen keuze tijdens de ALV maken.
  2. Digitaal stemmen tot 16:00 op de dag van de ALV. Meld je als je hier gebruik van wilt maken met een mail aan voorzitter@deomslag.org met in het onderwerp “digitaal stemmen”. Ook dan kunnen vragen gesteld worden, telefonisch of via de mail.
    Je krijgt een digitaal vragen formulier via SurveyMonkey.
  3. Digitaal tijdens de ALV. Meld je aan voor deze mogelijkheid bij voorzitter@deomslag.orgmet het kenmerk “Zoom” in de mail. Deze mogelijkheid bieden we je via Menti en Zoom.
    Je krijgt een stemcode voor Menti.com tijdens de ALV.
    Je kunt via Zoom aan de vergadering deelnemen, doch uitsluitend als luisteraar. We gaan de mogelijkheid om in de vergadering te spreken via Zoom niet benutten.

Maak gebruik van de democratie, maak gebruik van je recht:

 

STEM!

 

Indien we de 75% niet halen tijdens deze ALV, moeten we volgens onze statuten en huishoudelijk reglement binnen 2 weken een nieuwe ALV organiseren. In deze ALV geldt dat een 75% meerderheid van de aanwezigen dan het besluit gaat nemen.

Als de besluitvorming positief uitvalt, gaan daarna de volgende thema’s in werking:

Meedoen en participatie.

Als volgende kun je in het project meedoen. We gaan organiseren dat je als lid een bepaald aandeel in het project kunt verwerven. Dit maakt je mede eigenaar in het project. Dit kan tevens een leuk rendement opleveren. Maar daarover later meer. Hierover willen we binnen werkgroep en bestuur een voorstel doen dat later in het jaar aan de orde komt.

Omgevingsfonds.

Ook voor de coöperatie gaat dit project rendement opleveren. En daar onderscheiden wij ons als energiecoöperatie van een projectontwikkelaar.

Daar waar de projectontwikkelaar het rendement naar de groep van eigenaren laat vloeien (vaak de aandeelhouders), laat een energiecoöperatie het rendement terug vloeien naar de omgeving.

En dat kan op heel veel manieren. Kijk eens naar de volgende links hoe onze zuster energiecoöperaties dit realiseren.

Graag horen we van onze leden, maar ook van de burger van Voerendaal, waar en hoe we in de toekomst iets kunnen betekenen voor het maatschappelijk belang.

Maak gebruik van de democratie, maak gebruik van je recht:

 

STEM!

Deel op FaceBook
Piep op Twitter (X)
Deel op LinkedIn

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenkort:

Aankomende evenementen

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en voorkom dat u het laatste nieuws mist.

Meest recente berichten

Vragen of opmerkingen?