Einde salderingsregeling? Investeren in zonnepanelen blijft lonen! Thuisaccu in de wacht.

Onlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd met de afbouw van de Salderingsregeling, zoals eerder al was voorgenomen. Nu moet dit plan nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer voordat het echt definitief wordt, maar onze verwachting is dat dit zonder grote wijzigingen het geval zal zijn. (En als het plan toch niet doorgaat, zullen wij in een toekomstige nieuwsbrief de mogelijke alternatieven toelichten.)
In deze nieuwsbrief willen we helder maken hoe de afbouw er precies uit ziet, uitleggen waarom investeren in zonnepanelen zinvol blijft en ingaan op de kansen van batterijopslag voor thuis.

Jaar

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Later

Salderen

100%

100%

64%

64%

55%

46%

37%

28%

0%

Afbouw salderingsregeling betekent tegelijk redelijke vergoeding voor terugleveren.

In de tabel hierboven staan de jaarlijkse percentages waartegen zonnepaneeleigenaren de komende jaren mogen salderen. Het laatste kalenderjaar waarin er nog gesaldeerd mag worden is 2030. Salderen betekent hier salderen ná de stroommeter en niet salderen vóór de stroommeter (ook wel intern salderen genoemd). Dit directe eigenverbruik vóór de stroommeter, wat wel 30% kan bedragen, zal altijd mogelijk blijven en zorgen voor besparing op het verbruik na de stroommeter. Met slim gedrag en eventueel een thuisaccu kan dit eigenverbruik nog hoger worden, meer over thuisaccu’s verderop in deze nieuwsbrief.
Een nieuwe, aanvullende maatregel die tegelijk wordt ingevoerd met de afbouw van de salderingsregeling is de redelijke terugleververgoeding. Het percentage voor de berekening van deze vergoeding wordt vastgesteld door de minister en zal tot 2027 minimaal 80% van het kale levertarief zijn. Daarna wordt het elke 2 jaar opnieuw vastgesteld door de minister. Dus niet zoals eerder een lage ‘kolenfooi’ van 4 cent of nog minder voor de stroom die u teveel heeft!

Salderen en dynamische stroomtarieven

Heeft u een dynamisch energiecontract, of overweegt u dat én u heeft zonnepanelen, dan werkt het iets anders. In dat geval onvangt u op het moment van terugleveren de dan geldende marktprijs voor stroom. Deze tarieven worden 1 dag van te voren gepubliceerd en er geldt voor elk uur een andere prijs. Daarbij kan het regelmatig voorkomen dat de prijs voor enkele uren maar 5 cent is, of nog minder. Op dagen met veel wind en veel zon kan het zelfs voorkomen dat u niets krijgt voor de stroom die u teruglevert. Maar deze stroom telt wel mee voor het salderen. U ontvangt dus minimaal de energiebelasting terug. Schakel de omvormer dus niet uit.

Investeren in zonnepanelen moet lonend blijven.

Een belangrijke onderliggende motivatie van de overheid is om het investeren in zonnepanelen interessant te houden. Een doel wat daarbij wordt genoemd is de gemiddelde terugverdientijd van 7 jaar, op een verwachte levensduur van 25 jaar. Onbekende factoren hierin zijn hoe de stroomprijzen en de zonnepaneelprijzen zich zullen ontwikkelen in de komende jaren. Beide zullen op lange termijn lager worden, maar hoe snel of langzaam, dat is de grote vraag. Met de hoogte van de terugleververgoeding (en de energiebelastingen en -heffingen) kan de overheid hierop inspelen om zo woningeigenaren gemotiveerd te houden om te investeren. De komende jaren, in ieder geval tot en met 2026, voorzien wij geen reden om te twijfelen over de aanschaf van zonnepanelen. Voor investeringen na 2026 is op het moment van schrijven te veel onzeker om hetzelfde vertrouwen uit te spreken dat de installatie daadwerkelijk binnen 7 jaar terugverdiend kan zijn. Daar is de overheid wellicht te optimistisch, hopelijk wordt voor die tijd opnieuw gekeken naar de juiste stimulering van zonnepanelen.

Rekenvoorbeeld met gereduceerd salderen.

Een rekenvoorbeeld voor 2027 in onderstaande tabel om de effecten van de komende salderingsregeling te verduidelijken. De (reken)basis voor salderen is de teruglevering. Op de stroommeter worden 4000 kWh teruggeleverd en 3500 kWh verbruikt, hiervan mag in dit voorbeeld 2200 kWh (4000 kWh x 55%) worden gesaldeerd. De overige 1800 kWh wordt verkocht. Er moet 1300 kWh worden ingekocht. Mede dankzij de belastingvermindering, krijgt u geld terug van de energiemaatschappij.

Toekomst thuisaccu blijft (te) onzeker

Een onderwerp wat regelmatig naar voren komt in de salderingsdiscussie, is de thuisaccu. In ons omringende landen als Duitsland en België worden thuisaccu’s vaker toegepast in combinatie met zonnepanelen. Helaas zijn die situaties niet makkelijk te vergelijken met Nederland en is een thuisaccu in Nederland geen goede oplossing voor zomaar iedereen. Er zijn zeker wel toepassingen te verzinnen waarbij een (thuis)accu in Nederland zinvol is. Daarbij is vaak sprake van een multifunctionele toepassing van een batterij, zoals bijvoorbeeld het leveren van piekvermogen bij kleinere aansluitingen, of juist het mogelijk maken van een kleinere en goedkopere stroomaansluiting. Of het leveren van noodstroom op een betere manier. Daarbij zit de winst dus niet per sé bij energiebesparing.
Toch zijn er al meerdere woningeigenaren in Nederland die wel een thuisaccu hebben. Mensen die graag voorop willen lopen met nieuwe technieken, om er van te leren, om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van het net, of, omdat zij verwachten dat het binnen afzienbare tijd wel zinvol gaat zijn. Dat laatste zien wij niet zomaar gebeuren, daarvoor moeten meerdere factoren gunstig gaan uitvallen voor thuisaccu’s. De prijs zal lager moeten worden, de potentiele opbrengsten hoger en de levensduur langer, om een paar aspecten te benoemen.

Wat kan een thuisaccu nu betekenen?

Vrijwel alle batterijen voor thuisopslag zijn op basis van een lithium-ijzer-fosfaat kathode (vaak LFP genoemd). Dit type batterij is heel veilig en niet brandgevaarlijk bij kortsluiting of beschadiging. Bovendien heeft het de beste levensduur.
De huidige stand der techniek met batterijen voor thuisgebruik is dat zo’n systeem een garantie heeft van 10 jaar of 6000 laad/ontlaad-cycli, in de praktijk mogelijk de helft meer. De verwachting van het aantal cycli per jaar ligt rond de 250. De kosten beginnen bij 670 euro per kWh capaciteit (bijv. Sessy) tot wel een meervoud van dat bedrag. En bij één cyclus van opladen en ontladen gaat 10% van de stroom of meer aan interne verliezen verloren. Dit komt bij elkaar neer op een afschrijving van minimaal 20 ct/kWh (15 jaar, 250 cycli/jaar, 90% efficiënt).
De opbrengsten zijn vrijwel compleet afhankelijk van de besparingen op belastingen en heffingen op stroom. Dat is het verschil dat resteert aangezien de teruglevering van stroom (bijna) hetzelfde oplevert als het kale stroomtarief. Hierin bent u volledig afhankelijk van de overheid en het gedrag dat zij willen stimuleren. Zonder duidelijke garanties of overheidsplannen geen zekerheid voor het economisch nut van een thuisaccu.

Thuisaccu en dynamische of variabele tarieven

De verschillen tussen dag-en nachttarieven, of zelfs uurtarieven binnen 1 dag bij dynamische contracten, zullen niet vaak meer dan de eerder genoemde 20 ct/kWh bedragen. Vergeet niet dat 10% van de stroom verloren gaat en dat er wel een beetje slijtage plaatsvindt. Alhoewel? Zelfs met dynamische tarieven zijn meer dan 300 cycli per jaar niet realistisch. Hoe vaak zal er meer dan 1x per dag een groot prijsverschil zijn? Dat zou gegarandeerd 20 jaar (6000/300) kunnen. De garantie op de omvormer is wel minder, slechts 5 jaar. De redactie verwelkomt betere ideeën voor deze businesscase!

Thuisaccu wel voor de nabije toekomst?

Het potentieel is voldoende aanwezig om na 2027, als de salderingsregeling al ver is afgebouwd, te investeren in een thuisaccu. Als de heffingen en belastingen rond de 18 ct/kWh blijven en de thuisaccu iets goedkoper gaat worden, is het duidelijk dat er geld te verdienen is. Mogelijk dat tegen die tijd de elektrische auto ook als thuisaccu te gebruiken is. Tot het zover is blijft de (afbouwende) salderingsregeling gunstiger dan een thuisaccu, want met een thuisaccu wordt er minder teruggeleverd op de stroommeter kan er dus nog minder worden gesaldeerd! (Salderen wordt berekend op basis van de teruggeleverde stroom op de stroommeter. Een thuisaccu heeft als doel de teruggeleverde stroom te verminderen.)

Als uitsmijter een indicatie van maximale prijzen als u een redelijke TVT wilt realiseren:

Aannames voor deze tabel:
– 3% inflatiecorrectie op de energiebelasting
– stroom jaarlijks 10% voordeliger
– terugleververgoeding van 80% kaal tarief
– 30% eigenverbruik bij zonnepanelen
– 60% eigenverbruik bij zonnepanelen én thuisaccu
– 60% van het eigengebruik via de thuisaccu
– 10% stroomverlies door een thuisaccu
– 250 cycli/jaar voor thuisaccu

2 gedachten over “Einde salderingsregeling? Investeren in zonnepanelen blijft lonen! Thuisaccu in de wacht.”

    1. Zolang je niet gedwongen wordt een digitale meter te nemen is een “schijf” meter een goede optie.
      Die kan namelijk terug draaien. Dat kan via de digitale meter alleen via het salderen.
      En dat salderen is eindig.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenkort:

Aankomende evenementen

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en voorkom dat u het laatste nieuws mist.

Meest recente berichten

Vragen of opmerkingen?