Kom van dat dak af

Alle informatie over ons project "KOM VAN DAT DAK AF" vind je hier

19 oktober 2019Eerste bericht via de nieuwsbrief
11 juli 2021Officiële presentatie van het project via de nieuwsbrief
week 29/30 – 2021Brief bezord bij mogelijke kandidaten
12 juli 2021Eerste reacte
20 juli 2021Tweede reactie
vanaf week 31 2021Bezoeken aan de kandidaten die interesse hebben getoond
13 januari 2022We gaan van start
Al snel wordt duidelijk dat constructieve eigenschappen een streep door de rekening zetten

Status van het project

  1. 31-07-2021 – Gesprek met de eerste geïnteresseerde.
  2. 07-08-2021 – Gesprek met de tweede geïnteresseerde.
  3. Project is gestopt. Wachten op nieuwe kansen!

Doel van dit project

Via dit project willen we een of meer postcode roos projecten initiëren.

Wat is een postcoderoos project?

 

Postcoderoos is qua naamgeving recentelijk gewijzigd in SCE project.
De afkorting SCE staat voor: Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking.
Ook de eisen zijn hierbij enigszins aangepast.

Informatie over SCE regeling is te vinden in onderstaande links.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Hier Opgewekt
Energie Samen
Postcoderoos

Voorbeeld van een postcode roos in de gemeente Voerendaal en omstreken.

Hoe werkt een postcode roos?

Kijk naar bovenstaand plaatje als voorbeeld. Het centrum van de postcode roos is postcode 6367 (Voerendaal).
Alle inwoners die wonen in de postcodes die grenzen aan het centrum mogen in een SCE project meedoen.
De postcode van het centrum mag je zien als de bloemknop, de postcodes eromheen als de blaadjes.

Een oproep aan ondernemend Voerendaal.

Agrarische bedrijven  en (andere) lokale ondernemingen in ons Voerendaal hebben veelal ongebruikte ruimte op hun daken beschikbaar. Ruimten die mogelijk eenvoudig geschikt zijn te maken voor zonnepanelen. Dit blijkt uit een eerste verkenning vanuit onze coöperatie via Google Earth.

Met betrekking tot duurzame ontwikkeling en de regionale doelstellingen voor de energietransitie mikt de gemeente bij voorrang op het extra stimuleren van ‘zon op dak’ en dan met name op openbare gebouwen en bedrijfslocaties. Als  energiecoöperatie De Omslag  sluiten wij ons aan bij die ambitie en willen daar graag actief een steentje aan bijdragen.

Grote daken vangen veel zon.

Het plaatsen van zonnepanelen heeft daarom veel voordelen en dat geldt mogelijk nu ook meer dan ooit voor uw bedrijf en voor u als Voerendaalse ondernemer.

Als Voerendaalse energiecoöperatie bieden wij u onze diensten aan als een betrouwbare lokale organisatie voor eenmalig deskundig advies tot een volledige  ‘ontzorging’ in het hele proces van ontwerp, uitvoering en exploitatie van een renderende zonnepanelen-installatie op uw dak. Zo mogelijk ook zonder de noodzaak tot (forse) eigen voorinvesteringen.

In een eerste gesprek kunnen wij samen met u nagaan in hoeverre zonnepanelen op de bij uw bedrijf beschikbare daken rendabel in te zetten zijn voor het opwekken van duurzame energie. Vervolgens onderzoeken we graag samen met u wat de meest wenselijke variant is in uw situatie.

Wie gaat dat verder regelen; hoe gaat dat gefinancierd worden; hoe zit het met onderhoud; veiligheid; verzekeringen; wat gebeurt er met de winst uit verkoop van de energie?…..

Het kan daarbij gaan om een zonne-energie-installatie voor uw eigen bedrijf of voor de inwoners van Voerendaal die investeren in een aantal zonnepanelen. Of misschien wel een combinatie van verschillende mogelijkheden.  Wij leveren maatwerk waarbij we niet alleen varen op uw wensen maar tegelijkertijd rekening houden met de geldende (stimulerings-)maatregelen en lokale beleidslijnen in de specifieke context binnen de gemeente Voerendaal of Simpelveld.

Op basis van onze eerste verkenning via Google Earth krijgt een aantal ondernemers uit Voerendaal, deze week, een brief ‘aan huis’ met een uitnodiging om contact met De Omslag op te nemen.
Aanvullend  komen wij daarom ook langs deze weg graag in contact met geïnteresseerde ondernemers uit Voerendaal of Simpelveld. Laat uw gedachte daar eens over gaan.

In onze aanpak geldt in alle gevallen als uitgangspunt – en tevens het motto van onze coöperatie:

“ Alleen SAMEN maken wij de omslag”

Bent u als ondernemer in onze gemeente Voerendaal geïnteresseerd in zonnepanelen op uw dak of wilt u meer weten?
Meld u dan bij ons door een emailbericht te sturen naar info@deomslag.org  met in de titel de vermelding ‘Zon op dak’. U kunt in het bericht volstaan met het vermelden van uw naam en emailadres plus telefoonnummer (optioneel).
U kunt hiertoe ook gebruik maken van het contactformulier op onze website.

Een van onze adviseurs neemt dan binnen enkele dagen telefonisch of per e-mail contact met u op.

Onze energiecoöperatie De Omslag is een coöperatie van en voor inwoners van Voerendaal en omgeving die samen bepalen hoe de energie Omslag kan worden gemaakt.
Zie voor meer informatie over De Omslag de informatie elders op onze website www.deomslag.org