Samen naar zon en wind

De Energie Transitie staat al geruime tijd hoog op de agenda in de Parkstad gemeenten.
De beleidsontwikkeling en alle plannen en projectvoorstellen die daarbij door diverse partijen worden gelanceerd leven ook sterk onder inwoners. Ontwikkelingen die gelukkig recent ook veel aandacht krijgen in de pers.

De Limburger publiceerde vrijdag 09 april jl. bij een artikel over de stand van zaken rond de energietransitie in de Parkstadgemeenten, verenigd in het project Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET) .
In het artikel wordt melding gemaakt van ‘wind tegen’, uit tenminste TWEE windrichtingen nog wel.  Druk van Den Haag laat zich voelen vanwege het opgelegde strakke tempo voor de RAK en RES plannen die onder PALET eendrachtig samen worden uitgewerkt door de Parkstadgemeenten.
Lees het complete artikel hier.

 Een mogelijk nog sterkere tegenwind wordt bij bestuurders kennelijk ervaren in gedaantes van zorgen en protesten van burgers. En zonder breed draagvlak onder burgers geen succesvolle Energietransitie natuurlijk.

 “We maken even een pas op de plaats in plaats van drammerig door te denderen”

Zo luidt, samenvattend, de ogenschijnlijk krachtige quote van wethouder Janssen (Landgraaf) in het betreffende artikel, uitgesproken namens de Parkstad gemeenten.

In de gemeenteraden van Landgraaf en Kerkrade waren er al eerder vergelijkbare geluiden te horen. En zo heeft ook de gemeenteraad van Voerendaal  onlangs voorstellen gedaan die in feite eenzelfde bijsturen van het beleid beogen en het oprekken van het vastgelegde tijdpad.

Voor onze Energie Coöperatie is zo’n koerswijziging een regelrechte tegenvaller, maar wij zullen natuurlijk nu zoeken naar de kortste weg om onze kennis en onze voorstellen ook onder het bijgestelde beleid zo spoedig mogelijk tot waarde te maken voor de inwoners van Parkstad en van Voerendaal en Simpelveld in het bijzonder. Wij hebben naar onze overtuiging goede en haalbare plannen aangereikt en staan in de startblokken voor het maken van een volgende stap. Plannen ontwikkeld vanuit onze eigen Voerendaalse gemeenschap en die zijn toegesneden op het eerder geformuleerde beleid. Plannen die in goed overleg met belanghebbenden tot stand worden gebracht.

Het creëren en vergroten van draagvlak wordt binnen onze energie coöperatie met hoofdletters geschreven in elke fase van de plantontwikkeling in het besef dat er nog een flinke weg te gaan is om alle wensen die er zijn en alle zorgen die er nog zullen zijn goed mee te nemen in onze bijdrage aan de verdere realisatie van projecten in onze gemeente.

Zo volgen wij onder meer met bijzondere belangstelling  wetenschappelijk onderzoek en de brede, deels felle, discussies rond de aanleg van zonneweides.

Vanuit die inspanningen denken wij vanuit onze coöperatie de gestelde eigen doelen voor Voerendaal in de Energie Transitie binnen Parkstad op een gezonde, en breed gedragen denken (mee) te kunnen invullen. 

Wij staan klaar voor een vervolgstap, met ogen en oren wijd open naar zowel onze samenleving als naar wetenschap en politiek van Kunrade tot Parijs.

Zeker niet drammerig en wat ons betreft liever ook zonder pas op de plaats. Rijksadviseur Wouter Veldhuis kunnen we geruststellen voor wat betreft Voerendaal: Afgewogen en gedragen plannen gaan niet over  “alle weilanden vol leggen met zonnepanelen”.

Frisse wind op de neus hoort bij transformaties.

We moet het er vooral wel samen over blijven hebben en tegelijkertijd heel concreet en NU: Samen aan de slag.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenkort:

Aankomende evenementen

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en voorkom dat u het laatste nieuws mist.

Meest recente berichten

Vragen of opmerkingen?