Zet de Raad een streep door Steenenis?

Door onze secretaris, Wim Fleuren.

Op 11 maart heeft de gemeenteraad van Voerendaal besloten om het voorliggende beleid aan te passen.

Dat betekent tegenslag voor de Omslag. Want door het besluit wordt het plan voor een zonneweide aan de Steenenis op de lange baan geschoven.

In deze speciale nieuwsbrief willen we onze teleurstelling met u delen in u informeren over de ontstane situatie.

De raad kwam op 11 maart onder meer bij elkaar om te spreken over het beleid rond de aanleg van grootschalige energieopwekking in Voerendaal. Duidelijk was dat de petitie van bewoners en de stichting natuurlijk Geuldal indruk had gemaakt. De raadsvergadering stond nogal onder druk.

Petitie.

De ondertekenaars van de petitie riepen de gemeenteraad op om de besluitvorming over de aanleg van grootschalige zonneweides in het Heuvelland op te schorten. En het beleid van de Provincie Limburg en het landelijk beleid op het gebied van zonneweides te gaan volgen. Ook werd de gemeente opgeroepen met de bevolking, Provincie en omliggende gemeentes te overleggen hoe dit beleid het beste regionaal en lokaal uitgerold kan worden.

Opvallend is dat het voorstel in de petitie niet veel anders was dan de zienswijzen die de coöperatie Ransdaal voor Elkaar en ook de Omslag hadden ingediend: De provinciale zonneladder is leidend, burgerparticipatie van de burgers is primair en een goed inpassingskader (dat toeziet op landschappelijke inkleding) moet het land van kalk beschermen.

Er zat echter een subtiel verschil tussen de petitie en de zienswijzen: De ondertekenaars van de petitie wilden het beleid aanhouden en zowel de Omslag als Ransdaal Voor Elkaar wilde voortgaan, op voorwaarde van een coöperatieve en participatieve ontwikkeling en een goede inpassing in het landschap. Opgemerkt moet worden dat beide coöperaties al langer bekend zijn met het gemeentelijke beleid en de stichting Natuurlijk Geuldal pas bekend werd met het beleid na consultatie door enkele bezorgde bewoners uit Ransdaal.

Het beleid in ontwikkeling

Het plan voor het ontwikkelen van grootschalige energieopwekking heeft een lange aanloop gekend. De gemeente werd in 2019 belaagd door ontwikkelaars die hun zinnen hadden gezet op terreinen rond ‘aansluitpunt’ Schoonbron.
Voerendaal kon maar één ding doen: passend beleid maken.

Voerendaal was daarmee in Zuid Limburg bijzonder vooruitstrevend, de aanpak vernieuwend. De zonnekaart kan als voorbeeld dienen voor andere gemeenten.

Dit nieuwe beleid werd in 2019 voorgelegd en tijdens een druk bezochte infoavond in de Borenburg besproken met de inwoners van Voerendaal. De Omslag was één van de deelnemers en de aanwezigen waren bijna unaniem voorstander van coöperatieve ontwikkeling van Zonneparken en bescherming van het Landschap.

Kort na de infoavond kwam de provincie met sterk beperkende voorwaarden (de zogenoemde Limburgse  zonneladder)  waardoor het proces in Voerendaal werd stil gelegd.

Met de komst van het Provinciale Omgevingsvisie (POVI) kon het beleid, met de nodige aanpassingen, weer worden opgenomen. Het Gemeentelijke beleid werd opnieuw ter visie gelegd en De omslag heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om Zienswijzen in te dienen.

Onze drie belangrijkste punten:

 1. Participatie móet geïntensiveerd: de burger moet een belangrijke rol spelen. Want: zonder draagvlak, geen resultaat.
 2. Coöperatief ontwikkelen is de beste methode: in het klimaatakkoord is 50% lokaal coöperatief eigendom genoemd. Voerendaal zou dat als eis moeten opnemen.
 3. Grondspeculatie moet worden voorkomen: we moeten het landschap in het land van kalk beschermen, niet ten koste van ontwikkeling van zon op land.

De zienswijze heeft geleid naar een zeer beperkte aanpassing van het beleid, maar zeker onvoldoende. De petitie mag daarvan het bewijs zijn

Amendement

(Als een amendement op een raadsvoorstel in meerderheid wordt aangenomen betekent dat dat de tekst van het amendement moet worden opgenomen in het raadsvoorstel)

Ongeveer een uur vóór aanvang van de raadsvergadering werd bekend dat de coalitie (Democraten Voerendaal, CDA en PvdA) een amendement had ingediend op het voorstel van het college. Dit zorgde voor nogal wat tumult en al snel ging de discussie niet meer over de inhoud van het raadsvoorstel, de voors en tegens, maar werden de partijlijnen getrokken.

Het grootste probleem van het indienen van een amendement een uur voor de vergadering is wel het gebrek aan mogelijkheden te reageren. Wij waren niet op de hoogte van het Amendement.

Het amendement kende liefst 4 pagina’s. In het amendement werden voorstellen gedaan voor het schrappen van mogelijke ontwikkelingen op de kaart. De drie door het college al eerder goedgekeurde terreinen, werden gehandhaafd. Ook het terrein aan de Steenenis bleef als zoekgebied gehandhaafd.  ‘So far So good’, een Amendement zonder schade voor de vier lopende ontwikkelingen.

Maar twee punten waren voor de Steenenis negatief: Van de ontwikkelaars geëist dat ze NISP gecertificeerd waren (Nature Inclusive Solar Park) en er zou een fasering in de tijd moeten plaats vinden.

De Omslag is natuurlijk niet NISP gecertificeerd. Maar daar zou wellicht nog wel een mouw aan te passen zijn. In onze presentaties waren de aanwezigen alleen maar positief over de locatie: buiten alle kwetsbaar gebeid, zichtbaar alleen vanuit de trein Eenvoudig inpasbaar. En in het bidbook dat we maakten staat een natuur inclusieve ontwikkeling in ons motte en ons doel.

Maar omdat een Amendement letterlijk wordt opgenomen in het beleid vormt het absoluut een blok. De ‘geste’ van de coalitie aan de burgers van Ransdaal werkt daarom dus averechts voor ondernemende burgers die zelf aan de slag willen.

Maar met name door de keuze van een fasering kwam het ‘vierde’ ingediende plan, dat van de Omslag, op de lange baan: na 2026. En dan alleen nog maar als de capaciteit van 30 ha niet al was vervuild door de drie plannen van de projectontwikkelaars.

Tja, dat lijkt ‘game over’ voor ons plan aan de Steenenis. De drie reeds eerder door het college goedgekeurde plannen kunnen echter voorlopig voort gaan.

Hier het amendement, met in rood de belangrijke punten.

Wat te doen?

Alhoewel we teleurgesteld zijn over het stop zetten van de ontwikkeling van de Steenenis, willen we niet bij de pakken gaan neer zitten. Het raadsbesluit biedt voor de Omslag namelijk enkele mogelijkheden. Zie daarvoor de uitsnede uit het amendement, het gedeelte in rood.

 • Aanpassing van het raadsbesluit.

  In het amendement is te lezen dat de gemeente vóór 1 juni een communicatieplan moet maken, waarin de inwoners van Voerendaal betrokken gaan worden.
  Daarna wordt op basis van de verworven inzichten, een nieuw raadsbesluit genomen.
  => wij zullen insteken op maximaal draagvlak voor de Steenenis!
  Want het mag toch evident zijn: de minst kwetsbare locatie 100% coöperatief ontwikkelen, wat is daartegen het bezwaar?

 • Participatie, Samenwerking met projectontwikkelaar.

  De Omslag heeft binnen het geamendeerde RAK een goede onderhandelingspositie naar de projectontwikkelaars die nu al groen licht hebben gekregen. Met twee van de drie heeft de Omslag een overeenkomst voor samenwerking. Ondanks dat dit niet hard is beschreven in het geamendeerde RAK, gaan we in overleg met de ontwikkelaars en we zullen ons inzetten voor de 50% participatief lokaal eigendom. Daarbij zien wij globaal de volgende verdeling in taken tussen De Omslag en de Projectontwikkelaars:  

  • De Omslag zal de rol van lokale partner op zich nemen.
  • De projectontwikkelaars zullen alle inhoudelijke en vergunning technische zaken op zich nemen.

  Dit is een win-win situatie voor zowel De Omslag, de Ontwikkelaars áls de bewoners!

 • Participatie, draagvlak.

  Wij zijn gestart met een overleg met gesprek met Natuurlijk Geuldal, Ransdaal voor Elkaar en de bezorgde bewoners. Wij verwachten dat we, (juist omdat we dezelfde visie hebben op het Land van Kalk) onderling een sterke bewonersvertegenwoordiging kunnen zijn. Elk overigens in zijn eigen waarde!
  Die onderlinge communicatie laat onverlet de belangrijke opgave voor de gemeente om haar beleid uit te leggen en draagvlak te zoeken.

Samenvattend

Het is meer dan jammer dat we niet direct groen licht hebben gekregen voor de 100% coöperatieve ontwikkeling van de Steenenis. En ook dat er zo veel rumoer nodig is om de gerechtvaardigde vraag vanuit de omgeving te beantwoorden.

De Omslag ziet echter uitstekende kansen voor participatie van bewoners bij de commerciële projecten. De Omslag wil die handschoen opnemen en voortvarend aan de slag gaan mét de bewoners.

Wij willen onze bijdrage leveren, zien dat ook als onze maatschappelijke opgave, maar zien de trekkende rol voor de gemeente.

3 gedachten over “Zet de Raad een streep door Steenenis?”

 1. Paul Vondenhoff

  Bewonder jullie volharding!
  Aanpak van De Omslag moet toch aan raadsleden en bezorgde burgers op overtuigende wijze duidelijk zijn te maken.

 2. Dank je wel Paul,
  Wij zijn nog lang niet moe gestreden.
  Help ons door het maken van positieve reuring naar de juiste personen en groepen.

 3. Beste mensen van de Omslag, Stel alle politieke partijen van Voerendaal de vraag wat nu voor de verkiezingen hun standpunt is betreffende de plaatsing van zonnepanelen in het gebied Steenenis zoals door jullie voorgesteld. Een overzicht van deze standpunten van alle partijen op zoveel mogelijk plaatsen publiceren en bekend maken aan de bevolking, die daarmee in hun stemgedrag rekening kunnen houden. Daarmee ontstaat op dit moment de beste mogelijkheid om relatief eenvoudig vast te leggen hoe de inwoners van Voerendaal en de politiek staan tegenover dit project.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenkort:

Aankomende evenementen

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en voorkom dat u het laatste nieuws mist.

Meest recente berichten

Vragen of opmerkingen?