We gaan van start!

Inleiding.

Reeds enkele malen hebben we melding gemaakt van de start van een PostCodeRoos (PCR) project.
Zie de volgende links:
Nieuwsbrief – kom van dat dak af.
Project – kom van dat dak af!

In deze nieuwbrief volgt de aftrap met een algemene uitleg.
In de volgende nieuwbrief:

  • Hoe kun je meedoen?
  • Hoe zit de besparing in elkaar?

Dat gaan we dan precies uitleggen.

Vooruitzichten.

Inmiddels hebben we contact met twee bedrijven die hun dak beschikbaar willen stellen om een PCR project te realiseren.
Een in Ubachsberg en een in Simpelveld.
Bij een derde mogelijkheid, een vereniging in Voerendaal, liggen de eerste contacten. Dit contact gaan we op zeer korte termijn verder uitwerken.

Waarom doen we dit?

Bekijk onderstaand YouTube filmpje.

De scepticus zal zeggen: “Al sinds de laatste ijstijd, stijgt de temperatuur”.
Dat is inderdaad waar, maar de oplettende kijker ziet dat het de laatste 20-30 jaar wel heel erg snel gaat.
Oorzaak: Industrie 0.0 tot 4.0 (en in de toekomst Industrie x.x), met de daaraan gekoppelde gevolgen zoals de extreme toename van de wereldbevolking met de eraan gepaard gaande energievraag.

Intentieverklaring.

Maar nu terug naar onze plannen!
Een van de bedrijven heeft intussen een intentieverklaring SCE-RVO ondertekend. Met dit document, samen met een leg-plan voor de panelen, een haalbaarheidsstudie en een tekening van de PCR kunnen we 1 maart 2022 van start om SCE-subsidie aan te gaan aanvragen.
Als deze stap gezet is gaan we meteen verder met een tweede en hopelijk een derde SCE-subsidie aanvraag.

Wat is dat, een PCR project?

Eerst dit: sinds enige tijd (1 april 2021) wordt hiervoor de term Stimuleringsregeling Coöperatieve Energieopwekking gebuikt, oftewel de SCE-regeling.
M.a.w. we stappen over van het begrip PCR naar het begrip SCE.
Het begrip SCE gebruiken wel alleen voor de subsidie en de wetgeving.
Het mechanisme blijft hetzelfde, dus PCR. Volg je het nog?
Gelukkig maakt RVO het gemakkelijk. 😉

Uitleg SCE en PCR.

Omdat de informatie hierover nogal uitgebreid is en om de mogelijkheid van een foute uitleg te voorkomen, hebben we een (aantal) link(s) voor je:
Het kennisdossier PCR/SCE van RVO.
Kennisdossier SCE van Energie Samen.
Kennisdossier SCE van Hier Opgewekt.
De “oude” postcoderoos regeling.
Op bovenstaand websites wordt e.e.a. heel goed uitgelegd.

Voor een korte samenvatting, zie onderstaande opsomming:

De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat RVO de subsidie uitkeert in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh.

Elk jaar wordt per type installatie het basisbedrag vastgesteld. Het basisbedrag is het bedrag per geproduceerde kWh, die nodig is om de installatie rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar waarin de aanvraag wordt gedaan, geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. Dit geeft langdurige zekerheid over het rendement op de investering.

De subsidie per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag. Het correctiebedrag is de marktprijs voor energie. Als de energieprijs stijgt, wordt t u minder subsidie ontvangen en als de energieprijs daalt, wordt meer subsidie ontvangen. De basisenergieprijs is de ondergrens van het correctiebedrag. De geproduceerde energie moet door CertiQ van certificaten (garanties van oorsprong GVO) voorzien zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.
onrendabele top

Met deze regeling wil RVO de verduurzaming stimuleren.

De leden (particulieren of bedrijven) en de installatie moeten woonachtig of gevestigd zijn binnen de aangevraagde postcoderoos. Het postcoderoosgebied wordt bepaald door de postcodekaart van Nederland. Met de Postcodeviewer  kunt je de postcoderoos bepalen. Bijvoorbeeld: het zonnedak staat in een bepaald 4-cijferig postcodegebied. Alle deelnemers moeten ofwel in datzelfde postcodegebied wonen, of in één van de aangrenzende postcodegebieden. De productie-installatie kan in het midden van de postcoderoos gerealiseerd worden of in één van de ‘blaadjes’ van de roos. In dat laatste geval wordt het ook wel de postcoderups genoemd. De deelnemers moeten allemaal binnen de vastgestelde postcoderoos wonen of gevestigd zijn. Bedrijven die in de postcoderoos gevestigd zijn mogen als lid in de energiecoöperatie meedoen, onder de voorwaarde dat ze een kleinverbruikersaansluiting hebben. Postcode Roos

Het budget voor de subsidieregeling SCE in de openstellingsperiode 2021 was 92 miljoen euro.
Er volgt jaarlijks een nieuwe openstellingsronde (tot 1 april 2026).
Het budget voor de volgende openstelling op 1 maart 2022 is € 150 miljoen.

De budgetverdeling gaat op volgorde van binnenkomst.
Hierbij gaan wij uit van een volledige aanvraag die voldoet aan de eisen van de regeling.
Mocht het budget op een bepaalde dag overtekend raken, dan wordt er binnen die dag geloot.
De loting bepaalt dan welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen.

De volgende categorieën komen in aanmerking:
– Zon-PV
– Wind
– Waterkracht
De uiterste datum van ingebruikname voor Zon-PV is 1,5 jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening.
Voor de categorieën Wind en Waterkracht geldt een realisatietermijn van 3 jaar.

Dat is een vastgesteld bedrag per kWh dat je ontvangt voor jouw opgewekte energie.
De hoogte van het vastgestelde basisbedrag is een gegarandeerde vergoeding en bestaat uit een deel subsidie en de (gemiddelde) marktprijs voor de geproduceerde elektriciteit – de verkoop van elektriciteit en Garanties van Oorsprong.

Het correctiebedrag is de theoretische opbrengst per geproduceerde kWh energie.
Jaarlijks wordt door het PBL de gemiddelde marktprijs vastgesteld voor geproduceerde stroom.

Jaarlijks wordt een voorlopig en een definitief correctiebedrag vastgesteld.
Zie het openstellingsbesluit 2021 in de Staatscourant voor de voorlopige correctiebedragen 2021.
De bedragen voor 2022:
Postcode Roos

In principe kan elke Nederlander één keer meedoen om de, in dit geval, organiserende coöperatie in aanmerking te laten komen voor SCE subsidie. Per 5000 Watt piek opgesteld vermogen moet er één deelnemer zijn, om voor SCE subsidie in aanmerking te komen.

PV

Ieder lid van De Omslag U.A. heeft de mogelijkheid aan dit project mee te doen.
Op deze manier maak je het project mede mogelijk, wek je duurzame energie op en kun je een financieel voordeel behalen.

M.a.w. de deelnemers dienen lid te worden van De Omslag. 

Voorbeeld

Een voorbeeld hoe het kan (maar niet hoeft).

PBL

Hier het conceptadvies voor de SCE van 2022, opgesteld door het PBL.

Energie Samen

Nieuws vanuit Energie Samen m.b.t. SCE

Slotopmerkingen

Met deze nieuwbrief geven we je weer leesvoer voor deze week.
Heb je na het lezen van al deze informatie nog vragen? Stuur ze in via het contact formulier.

Meld je nu aan als lid!!
Eendere, eerdere projecten bij zuster organisaties hebben bewezen dat mensen die als laatste lid worden eerder op een wachtlijst komen dan werkelijk aan het project kunnen meedoen.
M.a.w. personen die al lid zijn gaan voor.
Aanmelden kun je hier.

Limburgse Energiecoöperaties die ons zijn voorgegaan op dit gebeid:

EMEC :https://www.emec.nu/index.php/zonnecentrales
Leudal Energie :https://leudalenergie.nl/collectieve-zonnepanelen
Beekse Energie Coöperatie :https://beekseenergiecooperatie.nl/

Ook daar vindt je informatie en suggesties.

Deel op FaceBook
Piep op Twitter
Deel op LinkedIn

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenkort:

Aankomende evenementen

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en voorkom dat u het laatste nieuws mist.

Meest recente berichten

Vragen of opmerkingen?