Coöperatieve Wind

De Omslag wil 4 windmolens bouwen in Parkstad Zuid!

Door onze secretaris, Wim Fleuren.

We zijn trots te kunnen melden dat we afgelopen vrijdag, samen met energiecoöperatie Heerlen Duurzaam en De Windunie een plan hebben ingediend voor de bouw van 4 windturbines in Parkstad Zuid.

De gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld zijn begin dit jaar een marktconsultatie gestart, op zoek naar een geschikte gegadigde voor het bouwen van 4 tot 8 windmolens voor de opwekking van windenergie.

De door de gemeenten voorgelegde zoekgebieden liggen in het grensgebied van de drie gemeenten in of langs industrieterreinen.

De samenwerkende coöperaties willen, tenminste als ze eind 2021 groen licht krijgen van de drie gemeenteraden, starten met een intensief bewonersoverleg om de plannen verder uit te werken.
De eerste stroom zal naar verwachting in 2027 worden opgewekt.

Het windenergieproject is één van de projecten om de parkstad in 2040 energieneutraal te maken. Met het plan wordt gelijk 20% van deze opgave ingevuld. Een belangrijk plan derhalve.

Voor de Omslag is dit, na Steenenis, het tweede grote plan voor de opwek van groene stroom. 

Samen Sterk

Heerlen Duurzaam en De Omslag willen samen met de burgers van Kerkrade West, Heerlen Zuid en Simpelveld een coöperatief project opzetten. Bewoners van Parkstad Limburg worden uitgenodigd om financieel te participeren in de plannen.

Op die manier wordt gegarandeerd dat het geïnvesteerde geld in de regio blijft. Door de molens coöperatief te ontwikkelen, komen ze in eigendom van de coöperaties. Coöperaties geven daarom de beste garantie tegen het weglekken van geld (en zeggenschap) uit de regio.

Lusten en lasten

In het gebied staan aan Duitse zijde al 5 turbines, plus nog eens 9 bij Bocholtz. Als de plannen van de coöperaties worden uitgevoerd komen daar dus 4 turbines bij.

En zoals al gezegd: Bewoners kunnen niet alleen van meet af aan meepraten, maar ook met de coöperaties mee-investeren, tegen aantrekkelijke rentes en risicopremies. Zo komen lusten en lasten zo dicht mogelijk bij elkaar.

Bewoners die in de buurt van de windmolens wonen profiteren van de molens ook zonder dat ze investeren. Er wordt namelijk een omgevingsfonds opgericht waar de coöperaties jaarlijks geld in storten. Bewoners kunnen dit geld gebruiken voor culturele en duurzaamheids-projecten in hun omgeving. En bewoners in de directe omgeving van de molens komen in aanmerking voor een vergoeding uit een omwonendenregeling. De precieze invulling van deze fondsen wordt in samenspraak met de betrokken bewoners nader uitgewerkt.

Dik boekwerk

De samenwerkende coöperaties hebben een dik boekwerk samen gesteld waarin de plannen uit de doeken worden gedaan. Op de websites van Heerlen Duurzaam en De Omslag is het plan van aanpak en het participatieplan te zijner tijd te downloaden.

Besluitvorming

De gemeenteraden van de drie gemeenten krijgen nu uitgebreid de gelegenheid kennis te nemen van de plannen en zij gaan eind van het jaar een keuze maken voor de meest geschikte kandidaat.

Het is nu afwachten of het voorstel van de coöperaties de voorkeur krijgen van de gemeenten. Er zijn namelijk nóg twee inschrijvers voor het plan.
Afgelopen vrijdag (30-07-2021) hebben ook het Noorse Statkraft en het Akense Stawag hun voorstellen ingediend.

Voor meer informatie:

E.C. Coöperatie Heerlen Duurzaam U.A.

en

E.C. Coöperatie De Omslag U.A.

via de contact pagina’s, of telefonisch:

E.C. Heerlend Duurzaam U.A.Bjorn Bosnul zes – 13 47 49 02
E.C. De Omslag U.A.Wim Fleurennul zes – 54 94 17 51

Het plan van aanpak is te zijner tijd te downloaden.

De actuele stand van zaken is te zien op de website van Windenergie Parkstad-Zuid.

Mensen die op de website van Windenergie Parkstad Zuid als geïnteresseerden zijn aangemeld, hebben gisteren onderstaande mail gekregen van het projectteam.

Klikken!!!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenkort:

Aankomende evenementen

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en voorkom dat u het laatste nieuws mist.

Meest recente berichten

Vragen of opmerkingen?