Lokaal eigendom in beleid

Lokaal eigendom in beleid

Begin april van dit jaar heeft Energie Samen een publicatie opgesteld waarin het belang van lokaal eigendom bij het aanleggen van zonneweides en windparken werd toegelicht en uitgelgd.

Het document is hier te downloaden.

Samenvatting

Ons lid Norbert Huijts heeft er een samenvatting van gemaakt:

In het document staan diverse voorbeelden van plaatselijke energiecoöperaties en verenigingen.
Energie Samen is de nationale overkoepeling van energiecoöperaties en verenigingen in de energietransitie.

Inleiding p.5      

– participatie in ruimtelijke processen (H 1),
– definiëren van de lokale omgeving (H 2),
– sociale planvorming (H 3),
– landschappelijke inpassing (H 4)
– lokaal eigendom en financiële participatie (H 5).

Procesparticipatie p.6

Inwoners van een plaats/gebied nemen initiatieven voor het mee-ontwikkelen van wind- en/of zonneparken  en beslissen mee over locatie, ontwerp en inrichting in hun omgeving.

In het klimaatakkoord is het streven naar 50 % eigendom afgesproken. De Omslag streeft naar een eigendom van 100% zodat alle inkomsten ten bate voor de omgeving komen.  Zie onderstaande sheet.

https://departicipatiecoalitie.nl/document/factsheet-50-lokaal-eigendom/

In Regionale Energie Strategieën  (RES)  worden de zoekgebieden vastgesteld voor energieprojecten.
Gemeenten bepalen het beleidskader voor de initiatieven.

Participatie p.8

gemeenschappelijk initiatief door omwonende in een coöperatie of het laten participeren bij grootschalige opwek van duurzame energie:
• Voorbespreking: spelregels meebepalen

• Inspreken: reageren op plannen

• Afnemen: stroom van een installatie afnemen

Invloedgebied rondom locatie:
• 1e cirkel: Omwonenden

• 2e cirkel: Acceptatiegebied

• 3e cirkel: Participatiegebied

Participatieplan door coöperatie voor draagvlak p. 9

• Transparantie van de plannen, overleg met de omgeving;

• Participatiemogelijkheid in de planvorming;

• Participatiemogelijkheid in de financiële zin;

• Participatiemogelijkheid in de vorm van eigenaarschap /zeggenschap;

• Bijdrage in een gebiedsfonds

Definitie lokale omgeving p. 11

Landschappelijke inpassing p.16

Financiële participatie en eigendom.

Eigenschap is zeggenschap. P.18

“Eigendom is economisch en juridisch eigenaarschap of aandeelhouderschap van een coöperatie De omgeving investeert mee en draagt risico.

Winst voor iedereen in de gemeente      p.20

Wanneer een lokale burgerenergiecoöperatie een wind- of zonnepark ontwikkelt komen de opbrengsten zo veel mogelijk lokaal terecht, dit bevordert draagvlak en vertrouwen, en versnelt daardoor de energietransitie.

Hieronder devoordelen op een rij:

• wind- en zonneprojecten krijgen een grotere kans van slagen waardoor opgaven

uit de RES makkelijker in te vullen zijn;

• burgers worden geactiveerd om creatief mee te denken en zich in te spannen om

de duurzaamheidsdoelstellingen te halen;

• meer draagvlak en vertrouwen betekent meer tevreden burgers en harmonie in

de eigen gemeenschap;

• hoe groter het aandeel eigendom bij de burgers is, hoe meer zeggenschap en baten in de

eigen gemeente blijven;

• wind- en zonneprojecten leveren flinke opbrengsten op, die door de lokale

energiecoöperatie kunnen worden ingezet voor lokale doelen, bijvoorbeeld voor de

verduurzaming van de eigen gemeente;

• een sterke energiecoöperatie met een stevige kasstroom, die ingezet wordt voor

verdere verduurzaming, kan de (lokale) overheid in de energietransitie veel werk uit handen nemen.

Oproep

Inwoners van Voerendaal en omgeving; neem verantwoording in de energietransitie en word lid van De Omslag en denk en doe mee om de duurzaamheidsdoelstelling in onze mooie gemeente Voerendaal en omliggend gemeenten te realiseren.

Norbert Huijts, Energiecoöperatie De Omslag

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenkort:

Aankomende evenementen

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en voorkom dat u het laatste nieuws mist.

Meest recente berichten

Vragen of opmerkingen?