Reactie op Gemeenteraadsbesluit RES

Afgelopen week (donderdag 10 juni 2021) heeft de gemeenteraad van de gemeente Voerendaal de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van Zuid-Limburg besproken. Zuid-Limburg gaat tot 2030 1,33TWh per jaar groene energie opwekken met grootschalige zon- en windprojecten! Dat is de hoeveelheid elektrische energie dat momenteel jaarlijks door ca 400.000 huishoudens wordt verbruikt. Voor ons was het bod van 34GWh/j van belang  (ca. 30ha zonnepanelen) dat Voerendaal heeft gedaan.

Regionale Energiestrategie aangenomen

Deze Regionale Energie Strategie (hier de samenvatting en hier de volledige versie) werd in meerderheid van de raad aangenomen. De gemeente Voerendaal gaat nu voortvarend te werk en gaat in Zuid Limburg zelfs voorop in de ontwikkelingen.

Tijdens de vergadering ontstond onduidelijkheid omdat enkele (oppositie) fracties de Regionale Energiestrategie in verband brachten met het Regionaal Afwegingskader (RAK) dat al op 11 maart 2021 door de raad werd goedgekeurd. Door wethouder Braun werd aangegeven dat het RES een strategisch document is waarin het bod van Voerendaal is vermeld. Het RAK daarentegen is een Voerendaals document waarin de wijze is vermeld waarop dit bod wordt vervuld.

Ook gaf Wethouder Braun aan dat de informatie op de gemeentelijke website behoorlijk werd uitgebreid.

Hij zegde de gemeenteraad toe dat niet projectontwikkelaars het voor het zeggen hebben, mocht die indruk zijn ontstaan. Uiteindelijk is het de gemeenteraad die het laatste woord heeft. Pas dan wordt duidelijk of de plannen doorgang kunnen vinden.
De projectontwikkelaars zijn nu aan zet. Zij gaan plannen ontwikkelen welke zij ter goedkeuring moeten voorleggen aan de gemeenteraad.

Wethouder Braun gaf ook aan dat de Voerendalers in de plannen moeten kunnen participeren.
En Participeren? Dat is een onderwerp dat ons zeer ter harte gaat: hoe worden we betrokken?

Participatie.

De rol van de bewoners.

De raad heeft met het goedkeuren van de RES aangegeven dat participatie van belang is. Voor De Omslag is Hoofdstuk 2 van de RES daarom leidend. In dit hoofdstuk wordt inhoud gegeven aan het hele idee van lusten en lasten. Voor alle betrokkenen is het goed om hoofdstuk 2 te bekijken. Want daarin wordt geregeld op welke wijze bewoners en omgeving worden betrokken in de projecten.

In de RES is dit schema opgenomen, waarin kort wordt beschreven wat wordt bedoeld met participatie. Het moge duidelijk zijn dat de Energie Coöperatie De Omslag gaat voor Mede-eigenaarschap. Daarmee wordt immers gegarandeerd dat de lusten daadwerkelijk in Voerendaal blijven. In het klimaatakkoord is overigens afgesproken dat er wordt gestreefd naar 50% lokaal eigendom. Dat belooft een hele uitdaging voor de inwoners van Voerendaal te worden!

Participatiewaaier

De rol van Energie coöperaties

In hoofdstuk 2 is ook aangegeven wat de rol van Energie coöperaties is: bewoners vormen samen een onderneming en gaan zo samen investeren in de energietransitie. In Hoofdstuk 2 is dit als volgt beschreven:

tekst

Zodra we wat verder zijn in de gesprekken met de projectontwikkelaars zullen we een bijzonder webinar organiseren waarin we het nu en doel van coöperatief ondernemen nogmaals onder de aandacht brengen.

Ontwikkelfonds

Energie coöperaties kunnen sinds kort gebruik maken van een investeringsfonds dat momenteel door de provincie word opgezet. Vooral in de eerste aanzet van een project is het ontwikkelfonds van belang. In die fase lopen de kosten voor de baat uit en is het moeilijk om financiering te krijgen.
Dat is de ook ervaring van coöperatieve projecten in Noord en Midden Limburg: zonder hulp van de Gemeente Voerendaal en de Provincie Limburg zal het moeilijk worden om alle projecten te realiseren. En zonder de hulp van Rescoop Limburg, de samenwerkende Limburgse energiecoöperaties, hadden we niet eens met de plannen kunnen beginne.
Ondernemende burgers vinden dergelijke steun voor de transitieopgave van groot belang.
Hier is meer informatie over het ontwikkelfonds te vinden.

Zon op Dak, Postcoderoos

De gemeenteraad heeft ook gesproken over de Limburgse zonneladder, waar wordt aangegeven dat ‘zon op dak’ vóór moet gaan op ‘zon op land’. Voor De omslag is dat een open deur. Natuurlijk hebben we met z’n allen een plicht om ons in te zetten voor zon op dak!

De Omslag heeft daarom direct na de oprichting al de wens uitgesproken om op een deel van gemeentelijke daken zogenoemde postcoderoos projecten aan te leggen. Deze postcoderozen zijn bijzonder interessant voor bewoners die minder mogelijkheden hebben voor zonnepanelen op hun eigen woning: huurders, appartement bewoners, bewoners in de schaduw van bomen etc. PCR projecten (inmiddels SCE regeling https://www.postcoderoosregeling.nl/wat-houdt-de-pcr-regeling-precies-in/) zijn daarom bijzonder populair in Nederland.

In de meeste gevallen gaat het om projecten ter grootte van 200 zonnepanelen, welke door 10-20 bewoners worden gerealiseerd. Met een Postcoderoos kan vervolgens bespaard worden op de maandelijkse energierekening!

De gemeente heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van zonnepanelen op daken van gemeentelijk onroerend goed. Wij hopen u daar binnenkort meer over te kunnen vertellen.

Zon op dak, grote daken.

We hebben de kaart van Voerendaal eens ter hand genomen en grote daken gezocht. Dat blijken er nog héél wat te zijn. Helaas zullen niet alle daken geschikt zijn, maar we willen dat gaan onderzoeken.  Eigenaren van deze ‘grote daken’ kunnen een brief van ons verwachten met de uitnodiging eens aan tafel te gaan en zo de omslag te maken.

Leden gezocht!

U ziet het: de Omslag timmert flink aan de weg. We zoeken daarom dringend mensen die met ons mee willen werken aan de omslag. Bent u geïnteresseerd in het verduurzamen van uw woning, het samen aanleggen van zon op dak met een postcoderoos of het samen oprichten van een investeringsfonds voor mede-eigenaarschap? Word dan (actief) lid. En schrijf u in ieder geval in voor onze nieuwsbrief. U krijgt zo het laatste nieuws het eerst!

Wilt u ook meedoen of meer weten? Zie www.deomslag.org

Integriteit.

In de krant was afgelopen week te lezen dat tijdens de gemeenteraad ‘een melder’ had gemeld dat de omslag onder een hoedje zou spelen met de VVD. De naam van onze secretaris werd in de krant genoemd. We laten de opmerkingen geheel voor rekening van ‘de melder’.

We werpen de suggestie van belangenverstrengeling namelijk verre van ons. De Omslag is een groep van ondernemende burgers die coöperatief willen ondernemen. De Omslag is opgericht om de transitie te maken, te versnellen en mensen bij elkaar te brengen. Onder het motto: Samen – Werken!
Daar maken we een punt van. En: We zijn a-politiek. Daar maken we ook een punt van.

Steenenis.

Ja, we vinden het jammer dat het 100% coöperatieve  project Steenenis door de gemeenteraad werd uitgesteld tot ná 2026.

  • U kunt onze reactie op het raadsbesluit van maart j.l. hier lezen
  • Voor de mensen die niet weten hoe ons plan er uit ziet: het is hier te downloaden.
  • En hier vind je de lokale energiemonitor, een illustratief overzicht van duurzaam coöperatief ondernemerschap in Nederland

Suggestie.

Mogen we een suggestie doen?
De Omslag is graag bereid om aan raads- en commissie leden een presentatie te geven, waarin we aangeven hoe we zijn georganiseerd, hoe we aan onze centen komen, wat coöperatief ondernemen inhoudt en wat burger participatie in de praktijk betekent.

We zijn ook graag bereid inhoud te geven aan de door ons voorgestelde commissie energietransitie.

zon
Een voorbeeld van ondernemende burgers in Groningen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenkort:

Aankomende evenementen

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en voorkom dat u het laatste nieuws mist.

Meest recente berichten

Vragen of opmerkingen?