Verlanglijstje voor de verkiezingen

We hebben in onze column in de ‘Onder Ons’ afgelopen week een verlanglijstje naar de politiek geschreven. Zo’n column mag maar 200 woorden hebben.
Dat is net genoeg voor het verlanglijstje. Maar niet voor een uitgebreide toelichting.

Daarom komen we in deze nieuwsbrief terug op de column en geven we er nu een toelichting bij.

Wellicht dat u als kiezer daar uw voordeel mee kan doen. We zijn namelijk op zoek naar gemeenteraadsleden die begrijpen dat een gemeenteraad, wil de transitie succesvol kunnen zijn, naast de burgers moet staan. Uw stem kan daarbij helpen een verschil te maken.

Want de afgelopen periode was nogal teleurstellend. Al was het maar omdat de zittende coalitie van DV, CDA en PvdA, met steun van VA ons plan voor een coöperatieve zonneweide op de Steenenis pas mogelijk maakt na 2026. U leest het goed: pas ná de verkiezingen van 2026.

Wij willen met ons verlanglijstje een versnelling realiseren!

Ons verlanglijstje op voor de nieuwe gemeenteraad:
(klik op de regel, dan vouwt deze zich uit voor meer uitleg)

Een gemeenteraad legt natuurlijk geen panelen op uw dak. Dat moet u zelf doen.
En wordt u voldoende geholpen door de gemeente als deze u naar de woonwijzerwinkel verwijst?
Wij denken dat een gemeente een club van geëngageerde Voerendalers, die zich verenigd hebben in ‘De Omslag’ actief zou moeten ondersteunen. Daar zouden heel veel inwoners van Voerendaal veel gemak van ervaren. De transitie zou ook een stuk vlotter verlopen.

Voerendaal kent nogal wat zelfbouwers: mensen die zelf de handen uit de mouwen steken en durven investeren in de toekomst.
Waarom zouden die Voerendalers dan niet zelf een zonnepark kunnen ontwikkelen?
Een zonneveld 100% in lokaal eigendom. Zo worden lusten en lasten in Voerendaal zelf gehouden. Het geld rolt in onze gemeenschap en niet naar een verre investeerder.

We zoeken naar raadsleden die ons in die ambitie willen steunen.

De strubbelingen in Ransdaal geven aan dat het vinden van draagvlak voor een zonneveld niet eenvoudig is.
Ons 100% coöperatieve project De Steenenis ligt geïsoleerd, langs de autoweg A76, achter het spoor en achter een bosje. De plek is eigenlijk ideaal. Probleem is dat een kabel naar Heerlen duurder is dan een kabel van Ransdaal naar Schoonbron.
Daarom willen we direct na de verkiezingen kunnen starten met een pilot op de Steenenis. Daar zouden we in Voerendaal véél van kunnen leren. Zeker omdat er dan geen commerciële belangen spelen. De coöperatie werkt met een open boek.

Het ontwikkelen van een project is natuurlijk kostbaar.
Projectbegeleiding, veel vergaderen, participatie-bijeenkomsten houden enzovoort.
De vergunning aanvragen. Onderzoeken doen, leges!. Daar gaat veel tijd en geld in zitten. We zijn op zoek naar gemeenteraadsleden die een revolverend investeringsfonds ter beschikking willen stellen, waarmee vóór-investeringen gedaan kunnen worden.

Mocht het project uiteindelijk worden aangelegd, dan wordt de vóórfinanciering terug afgelost. Het terug gestorte geld kan dan weer worden ingezet in een volgend project.
De gemeente houdt zo de voortgang in de gaten en de burgers worden geholpen om op eigen benen te staan.

Communicatie over een project is natuurlijk nodig.
Participatie is een veel omvattende vorm van communicatie. Waar projecten nu wellicht tot inspraak/raadpleging komen, zou de nieuwe gemeenteraad moeten eisen dat we alleen op de drie hoogste treden van de participatieladder energie-projecten realiseren:

Participatieladder

Is het u ook opgevallen dat in Voerendaal op huurwoningen en maatschappelijk vastgoed nog niet veel zonnepanelen liggen?
En dat er bij u in de straat nog diverse eigen woningen geen zonnepanelen op hun dak hebben liggen. Het staat natuurlijk iedereen vrij om iets te laten, maar als we ons heuvelland willen beschermen zullen we in ieder geval onze eigen daken vol moeten leggen.
Dat is dan misschien geen ‘grootschalige’ energie opwek. Maar energie opwek op met een andere  schaal. De nieuwe gemeenteraad zou daar een plan voor moeten maken, samen met woningbouwverenigingen, verenigingen van eigenaren, bezitters van maatschappelijk vastgoed.

In het klimaatakkoord zijn er drie pijlen op de boog gelegd

  • Groene energie opwekken, vooral door zon en wind
  • Energie besparen, minder gebruiken
  • Warmte (gas) besparen, woningen verbeteren

Dat zijn complexe, langdurige  opgaven. En deze grijpen in, in het leven van de Voerendalers.
Om de eerste 6 verlangens te kunnen vervullen is het daarom belangrijk dat er ook in de gemeenteraad een transitie plaats vindt:
de raad moet deskundigheid verwerven om goede en afgewogen beslissingen te kunnen nemen. Net zoals er een commissie is voor onderwerpen die de samenleving aan gaan, of de leefomgeving, zou een commissie energietransitie de raad goed kunnen adviseren. In een brief aan de gemeenteraad hebben wij daartoe in maart 2021 al opgeroepen.
Bijzonder aan die commissie is, dat er ook externen in kunnen zitten, afhankelijk van het onderwerp. De Omslag zou in deze commissie een belangrijke rol kunnen en willen spelen om de energietransitie in Voerendaal te versnellen.
Het zou verstandig zijn als de nieuwe raad een dergelijke commissie zou oprichten.

Onze column sluiten we als volgt af:

Beste kiezer, is klimaat en energie voor u ook belangrijk?
Lees de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen en geef met het stempotlood aan welke kandidaten ons de komende vier jaar gaan helpen met ons verlanglijstje!

Kies er daarnaast voor om lid te worden van De Omslag of lezer van onze nieuwsbrief.
Meld u aan via info@deomslag.org, of kijk op de nieuwspagina in de kolom links, vul je naam en email adres in en klik op “verzenden”, dan gaat alles automatisch.

Vindt u wellicht dat anderen deze nieuwsbrief interessant zouden kunnen vinden?
Stuur hem gerust door!

En: Wat u ook vind van ons verlanglijstje, ga in elk geval stemmen!

Deel op FaceBook
Piep op Twitter
Deel op LinkedIn

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnenkort:

Aankomende evenementen

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en voorkom dat u het laatste nieuws mist.

Meest recente berichten

Vragen of opmerkingen?