Maand: oktober 2019

De Omslag zoekt daken ten behoeve van een Postcoderoos

Dan komt natuurlijk meteen de vraag: “Wat is een postcoderoos?” Om deze vraag te beantwoorden kun je natuurlijk zelf gaan googelen, maar het is eenvoudiger op de websites van bijvoorbeeld “Hier Opgewekt” of de “Postcoderoosregeling” te kijken. https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-regeling-in-het-kort https://www.postcoderoosregeling.nl/wat-houdt-de-pcr-regeling-precies-in/ Zie verder onze leaflet hier beneden.

Beleidsregels Grootschalige Energieopwekking gemeente Voerendaal

Op dinsdag 22 oktober vond een openbare presentatie plaats van de beleidsregels m.b.t. grootschalige energieopwekking binnen de gemeente Voerendaal. Ook De omslag was present om haar stelling te presenteren en te verdedigen.Onze stelling: Voor een snelle en gedragen ontwikkeling van Zonnevelden in Voerendaal is het noodzakelijk dat de bewoners van Voerendaal ook voor 100% collectief …

Beleidsregels Grootschalige Energieopwekking gemeente Voerendaal Lees verder »

Terugblik Dag van de Duurzame Omslag op 19 oktober 2019

Onze eerste kennismaking met de bewoners van Voerendaal isons uitstekend bevallen: we hadden meer bezoekers dan gedacht en interessantesprekers. Erg inspirerend waren de gesprekken met de bezoekers: onze boodschapslaat aan en daar zijn we blij mee. De eerste vervolgactie van de dag: deze nieuwsbrief. Deeerste. Hij wordt verzonden  naar allemensen die bij ons hun email …

Terugblik Dag van de Duurzame Omslag op 19 oktober 2019 Lees verder »

Grootschalige energieopwekking

Onze gemeente heeft ontwerp-beleidsregels opgesteld voor grootschalige duurzame energieprojecten, die samen een toetsingskader gaan vormen waaraan we deze projecten gaan toetsen. Het doel hiervan is om grootschalige energie-opwekking, zoals bijvoorbeeld windmolens of grote velden met zonnepanelen, mogelijk te maken met respect voor het Voerendaalse landschap. Zie onderstaande link. https://www.voerendaal.nl/projecten-en-initiatieven/grootschalige-energieopwekking.html