Nieuws

Lokaal eigendom in beleid

Lokaal eigendom in beleid

Begin april van dit jaar heeft Energie Samen een publicatie opgesteld waarin het belang van lokaal eigendom bij het aanleggen van zonneweides en windparken werd toegelicht en uitgelgd. Het document is hier te downloaden. Samenvatting Ons lid Norbert Huijts heeft er een samenvatting van gemaakt: In het document staan diverse voorbeelden van plaatselijke energiecoöperaties en verenigingen. …

Lokaal eigendom in beleid Lees verder »

Info over van alles en nog wat

Via onderstaande hyperlinks kunt u informatie krijgen over veel onderwerpen. CO2-Reductieplan in 40 stappen: 25% IN 2020 Webinar Participatiecoalitie RES Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners Memorandum samenwerking energiecoöperaties en agrarische grondeigenaren Checklist Natuurbelangen bij Grondgebonden Zonneparken Checklist Natuurbelangen bij Windenergie op Land Nationaal Programma Regionale Energiestrategie Klimaatakkoord hoofdstuk RES Klimaatakkoord hoofdstuk Elektriciteit

Beleidsregels grootschalige energieopwekking gemeente Voerendaal

Beleidsregels grootschalige energieopwekking gemeente Voerendaal

Op dinsdag 22 oktober vond een openbare presentatie plaats van de beleidsregels m.b.t. grootschalige energieopwekking binnen de gemeente Voerendaal. Ook De Omslag was present om haar stelling te presenteren en te verdedigen. Onze stelling luidde als volgt: Voor een snelle en gedragen ontwikkeling van Zonnevelden in Voerendaal is het noodzakelijk dat de bewoners van Voerendaal ook …

Beleidsregels grootschalige energieopwekking gemeente Voerendaal Lees verder »

Terugblik-Dag-van-de-Duurzame-Omslag

Terugblik Dag van de Duurzame Omslag op 19 oktober 2019

Onze eerste kennismaking met de bewoners van Voerendaal is ons uitstekend bevallen: we hadden meer bezoekers dan gedacht en interessante sprekers. Erg inspirerend waren de gesprekken met de bezoekers: onze boodschap slaat aan en daar zijn we blij mee. De eerste vervolgactie van de dag: deze nieuwsbrief. De eerste. Hij wordt verzonden naar allemensen die bij ons hun email …

Terugblik Dag van de Duurzame Omslag op 19 oktober 2019 Lees verder »

Grootschalige energieopwekking

Grootschalige energieopwekking

Onze gemeente heeft ontwerpbeleidsregels opgesteld voor grootschalige duurzame energieprojecten, die samen een toetsingskader gaan vormen waaraan we deze projecten gaan toetsen. Het doel hiervan is om grootschalige energie-opwekking, zoals bijvoorbeeld windmolens of grote velden met zonnepanelen, mogelijk te maken met respect voor het Voerendaalse landschap. Zie onderstaande link. https://www.voerendaal.nl/projecten-en-initiatieven/grootschalige-energieopwekking.html